فالاس

از دانشنامه والیمار
Falas-map.gif
فالاس
مشخصات ظاهری
نوعمنطقه
مکانبلریاند غربی
ساکنینالف‌ها
قلمرو (ها)متصرفات کیردان
مشخصات کلی
اتفاقاتنبرد اول بلریاند

فالاس (به زبان انگلیسی: Falas) منطقه‌ای در ساحل غربی بلریاند و در جنوب نوراست بود. رودخانه بریتون و ننینگ با عبور از این ناحیه به دریا سرازیر می‌شدند. الف‌های سینداری که رهبر آنان کیردان بود در این منطقه زندگی می‌کردند و بندرگاه‌هایی در بریتومبار و اگلارست احداث نموده بودند. در سال ۶۵ دوران اول، فینرود برج باراد نیمراس ("برج شاخ سپید") را در دماغه فالاس بین بریتومبار و اگلارست بنا نهاد تا بوسیله آن بتواند حملات دریایی نیروهای مورگوت را دیده بانی کند.

از فالاس به ندرت در حوادث دوران اول یاد شده‌است و آن نبرد اول بلریاند می‌باشد، زمانیکه نیروهای مورگوت فالاس را نابود کرده و دو بندرگاه را محاصره نمودند، اما برای پیوستن به نبرد دوم مجبور شدند آن منطقه را ترک کنند. بندرگاه‌های فالاس سرانجام در سال ۴۷۳ دوران اول نابود شده و مردم کیردان به سمت دهانه‌های سیریون و جزیره بالار رهسپار شدند.

ریشه یابی نام

فالاس در زبان سینداری به معنای "ساحل" و "کرانه دریا" می‌باشد.

واژگان هم ریشه