صلح هوشیارانه

از دانشنامه والیمار

صلح هوشیارانه به دوره زمانی نسبتاً صلح آمیزی در دروان سوم اطلاق می‌شود.

این دوره در سال ۲۰۶۳ دوران سوم زمانیکه گندالف به دول گولدور رفته و اهریمن ساکن در آن (که بعدها مشخص شد که سائورون بوده‌است) به سمت شرق گریخت آغاز شد. این دوره زمانی تا سال ۲۴۶۰ دوران سوم زمانیکه سائورون با نیرویی جدید بازگشت دوام آورد.

مدت کوتاهی پس از قتل ائارنور، آخرین پادشاه گاندور، ده کارگزار اول گاندور دوره زمانی نسبتاً آرامی را سپری کردند و توانستند نیروی خود را تقویت کنند. در دوران صلح هوشیارانه، گاندور توانست مرزهایش را مستحکم تر نماید و توجه بیشتر و دقیق تری به شرق نماید، زیرا میناس مورگول هنوز به عنوان تهدیدی بالقوه برای آنان به حساب می‌آمد و سرزمین موردور نیز توسط اورک‌ها اشغال شده بود. با این وجود حملات جدی ای در این دوره اتفاق نیافتاد، مگر چند یورش جزئی که از سوی بندرگاه اومبار رخ داد. کارگزاران گاندور در زمان صلح هوشیارانه عبارت بودند از: ماردیل وورونوه، ارادان، بله‌گورن، هورین اول، تورین اول، هادور، باراهیر، دیور و دنه‌تور اول.

در شمال، آرت‌اداین و آرنور مدت زمان طولانی بود که از بین رفته بودند، اما آنگمار نیز از میان رفته بود. هفت فرمانده دون‌اداین اولی که در دوره صلح هوشیارانه حکومت کردند عبارتند از: آران‌آرت، آراهائل، آرانویر، آراویر، آراگورن اول، آراگلاس و آراهاد اول. هابیت‌های شایر در این دوران متول گردیده و حتی گسترش نیز یافتند. باکلند برای اولین بار توسط اولدباک‌ها در آن زمان اشغال شد. آیزومبراس توک اول اولین توک بود که در سال ۲۳۴۰ به مقام تاین رسید.

در اوایل صلح هوشیارانه، دورف‌های خاندان دورین هم در کوهستان خاکستری و هم در اره‌بور زندگی می‌کردند. تراین اول منزلگاهش را در اره‌بور بنا کرد، اما بخش اعظمی از مردمش در کوهستان خاکستری زندگی می‌کردند و پسرش تورین اول نیز به آنجا نقل مکان کرد. پس از وی گلوین و اوین به مقام پادشاه خاندان دورین رسیدند.

ائوتئود در دوران صلح هوشیارانه در دره‌های آندوین زندگی می‌کردند.

در سرزمین‌های جنوبی تر، استورها در نواحی نزدیک دشت‌های گلادن ساکن بودند. اسماگل در این دوران به دنیا آمد و دوران جوانی اش را تا پایان صلح هوشیارانه در این منطقه گذراند؛ بعد از بازگشت سائورون بود که در شرق حلقه یگانه نمایان شد و اسماگل آن را از آن خود کرد.

سائورون در شرق بیکار نبود: وی اتحادی قدرتمند را با قبایل مختلف ایسترلینگ برقرار کرد، بنابراین هنگامی که بازگشت انسان‌های نیرومندتر و بیشتر به او خدمت می‌کردند.