شاه تورامبار

از دانشنامه والیمار
تورامبار
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۳۹۷ د.س.
سلطنت۱۲۶ سال
مرگ۶۶۷ د.س.
سن۲۷۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینرومنداکیل
فرزندانآتاناتار

نهمین پادشاه گاندور. تورامبار (به زبان انگلیسی: Turambar) در سال ۳۹۷ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر رومنداکیل اول بود. رومنداکیل اول در جنگ با ایسترلینگ‌ها در سال ۵۴۱ کشته شد و پسرش تورامبار بعد از او بر تخت پادشاهی نشست. و انتقام مرگ پدرش را با گسترش مرزهای گاندور در قلمرو ایسترلینگ‌ها گرفت. او در سال ۶۶۷ مرد و پسرش، آتاناتار اول، بعد از او بر تخت پادشاهی نشست.


"تورامبار" به معنای "ارباب سرنوشت" است.

تورین تورامبار اسم یک شخصیت بزرگ در دوران اول هست.

سلف:
رومنداکیل اول
نهمین پادشاه گاندور
از ۵۴۱ تا ۶۶۷ دوران سوم
جانشین:
آتاناتار اول