سال‌های والیان

از دانشنامه والیمار

سال‌های والیان به دوره‌ای از تاریخ والینور اطلاق می‌شود. این دوره بعد از نابودی دو درخت توسط ملکور و آنگولیانت و با طلوع اولین خورشید در اولین روز دوران اول به پایان رسید.

یک سال‌ والیان تقریبا ۹/۵۸ برابر یک سال خورشیدی محسوب می‌شود ولی همچنین مدارکی وجود دارد که تالکین بعد‌ها نظرش را عوض کرده و هر سال والیان را ۱۴۴ برابر یک سال خورشیدی حساب کرده است. احتمالا عدد دوم نمی‌تواند درست باشد چون بعضز از سیر زمانی در داستان‌ها با احتساب این عدد بسیار طولانی می‌شود.