سالمار

از دانشنامه والیمار

سالمار (به زبان انگلیسی: Salmar) یکی از مایار بود که همراه با اولمو به آردا آمد و او اولوموری را برای ارباب خود اولمو ساخت، کرناهایی سترگ که موسیقی دریا را می‌سرایند.

اطلاعات دیگری از سالمار در دسترس نیست و حتی معلوم نیست که مایا بودن او توسط خود تالکین در نمایهٔ کتاب سیلماریلیون ذکر شده یا توسط پسرش افزوده شده. ولی چون او از والار نبود نتیجهٔ منطقی اینست که او را از مایار بدانیم.