روهیریم

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
روهیریم
قلمروهاروهان
زبان‌هاروهیریک
قد متوسطعادی
رنگ پوستسفید
رنگ مواکثرا طلایی
طول عمربطور میانگین ۷۰ الی ۸۰ سال
اعضاائورل جوان، هلم، تئودن، ائومر، ائووین

روهیریم مردمانی اسب دوست و سوارکارانی ماهر بودند که در سرزمین روهان می زیستند. آن‌ها اکثرا به کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند. نام «روهیریم» کلمه‌ای سیندارین به معنی «اربابان اسب» می باشد که اغلب توسط خارجی‌ها استفاده می‌شد. این مردم خودشان را ائورلینگاس نامیده بودند، که به معنای پسران ائورل، اولین شاه‌شان است.

واژه سواران روهان یا سواران مارک اغلب برای جنگجویان سواره‌ی روهیریم استفاده می‌شد. سواران شاه نیز به محافظان شاه اطلاق می‌شد.

فرهنگ

150px-WAR-ICONS Rohan.png

مردم

دون‌ا‌داین‌های گاندور و روهیریم خویشاوندان دور بوده‌اند (هردو از مکان مشترکی در شمال آمده‌اند)، و مردم گاندور روهیریم را «مردمان میانی» می خوانند، و آن‌ها را در فرهنگ و نژاد از نومه‌نوری‌ها پایین‌تر و از مردان تاریکی و کسانی که به سائورون خدمت می کردند، بالاتر می دانستند - و این موضوع به عنوان یک حقیقت در ارباب حلقه‌ها گفته شده، اما در نوشته‌های بعدی رد شده است. کلمه «روهیریم» در سیندارین به معنای «مردم اربابان اسب»، یا بطور ساده «اربابان اسب» می باشد، و این نام بیشتر توسط خارجی‌ها استفاده می‌شده است. مردم روهان، بعد از اولین پادشاه‌شان ائورل جوان، کسی که آن‌ها را به این سرزمین آورد، خود را «ائورلینگاس» نامیدند. روهیریم یک کلمه جمع است و نباید به عنوان صفت استفاده شود. (شکل صحیح صفت آن روهیریک است، کلمه ای که برای عنوان زبان این مردم نیز استفاده می شود)

آن‌ها برخلاف اداین، که بعدا جزیره نومه‌نور بعنوان پاداش توسط والار به آن‌ها داده شد، به بلریاند نرفتند. اجداد روهیریم به ائوتئود مشهور بودند و بعد از شرکت در نبرد دشت کلبرانت، سرزمین کالن‌آردون، توسط شاه گاندور به آن‌ها داده شد.

مردم روهان بلند قامت، زیبا و سفید‌پوست بودند و اکثرا چشمانی آبی و موهای طلایی بلند داشتند، که اغلب آن‌ها را می بافتند. تقریبا تمام مردان روهیریم ریش می گذاشتند و بطور طبیعی عبوس، تندخو، خطرناک و البته بخشنده بودند.

آن‌ها تحت حکومت نسل شاهانی که از ائورل جوان آغاز می‌شد، زندگی می کردند. روهیریم در طول تاریخ باستانی‌شان تماس‌هایی با الف‌ها داشته‌اند و در مورد ارو (خدا) چیزهایی می دانستند، ولی مانند دون‌ا‌داین او را در هیچ معبدی عبادت نمی کردند. بنظر می‌رسد این مردم احترام خاصی برای اورومه نخجیرگر قائل بوده‌اند و او را «بما» نام داده‌اند.

اسب‌ها و جنگاوری

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
روهیریم، اثر جان هو

ارتش‌های روهان معمولا منحصر به سواران بود، و به واحد‌هایی غیر رسمی بنام «ائورد» تقسیم‌بندی می شد، که حداقل از ۱۲۰ سوار تشکیل می‌شد. در زمان جنگ سپاه روهان از نیروهای بسیار ماهر شکل می‌گرفت، اما این سرزمین دارای ارتش دائمی بزرگی نبود. جنگجویان روهان مسلح به نیزه‌های بلند، شمشیر، تبرزین، کلاه‌خود‌های سبک، سپر چوبی گرد و زره بوده‌اند.

در زمان نبرد، تمام مردان توانمند، باید به فراخانی ارتش می‌رفتند. آن‌ها طبق سوگند ائورل موظف بودند در هنگام نیاز به یاری گاندور بشتابند، گاندوریان با فرستادن تیر سرخ برای روهیریم از آن‌ها کمک طلب می کردند. همچنین با روشن کردن آتش برج‌هایی که در فاصله بین گاندور تا روهان قرار داشتند، گاندوریان روهیریم را مطلع می‌ساختند. اولین برج آتش در آمون‌دین روشن می‌شد و روشن شدن آتش‌ها ادامه پیدا می‌کرد تا اینکه آخرین برج در ادوراس مطلع شود. در میان اسب‌های روهیریم میراها نیز بودند، با شکوه‌ترین و سریع‌ترین توسن‌های آردا؛ فری‌لاف اولین بزرگترین تمام میراها بود.

مردم روهان به خاطر رابطه نزدیکشان با اسب‌ها چه در زمان نبرد و چه در زمان صلح، نام «روهیریم» را گرفتند که به معنی «اربابان اسب» است. نام سرزمین آن‌ها، روهان، نیز به معنی «سرزمین اربابان اسب» می باشد. این نام‌ها را هالاس، پسر کیریون، شاه گاندور برای آن‌ها انتخاب کرد.

زبان

زبان مردم روهان روهیریک نام دارد. این زبان به دیگر زبان‌های انسان‌ها شباهت‌های زیادی دارد، و با اکاین، زبان اداین یکسان است، و از این رو با وستورن زبان رایج سرزمین میانه نیز تفاوت چندانی ندارد.

روهیریم سرزمین خودشان را ریدنا-مئارک، ریدرمارک یا ائو-مارک، یا بطور ساده مارک می نامند و عنوان ائورلینگاس، به معنی پسران ائورل، را برای خودشان برگزیده‌اند. در اصل زبان روهیریک نام سرزمینشان لوگارد می باشد که در انگلیسی قدیم به معنی «اسب» است.

روهیریک شباهت‌های بسیاری به وستورن، زبان رایج سرزمین میانه، دارد همانند شباهتی که بین انگلیسی قدیمی و زبان انگلیسی مدرن است. از این رو تالکین نام‌های روهیریک را از انگلیسی قدیم در آورده، و اسم‌های زبان رایج را از انگلیسی مدرن ترجمه کرده است. همانند mearas که در انگلیسی قدیم به معنی «اسب» است و در انگلیسی مدرن این کلمه به mares تبدیل شده.

خیلی از نام‌های قدیمی هابیت‌ها به روهیریک شباهت‌هایی دارد، زیرا اجداد هابیت‌های شایر ابتدا در کناره‌های بالایی آندوین، نزدیک به اجداد روهیریم زندگی می کرده‌اند، و ظاهرا این دو قوم مبادله‌های کلامی با هم داشته‌اند. این احتمال وجود دارد که خود نام هابیت از کلمه هابلیتلن (به معنی نقب سازها) در روهیریک گرفته شده باشد. این نام‌ها هم ترجمه‌ی نام‌های اصلی کودوک(هابیت) و کود-دوکان(ساکن نقب) در وستورن است.

تاریخچه

نوشتار اصلی: روهان#تاریخچه


در قرن سیزدهم دوران سوم، پادشاهان روهان رابطه نزدیکی با مردمان شمال رووانیون برقرار کردند، مردمی که گفته شده خویشاوندان سه خاندان انسان‌ها در دوران اول (که بعدا دون‌ا‌داین نام گرفتند) بودند.

در قرن بیست و یکم، باقیمانده قبایل مردان شمال که خود را ائوتئود می نامیدند، از آندوین حرکت کردند و خود را به شمال غرب سیاه‌بیشه رساندند و باقی‌مانده‌های قلمرو پادشاه جادوپیشه‌ آنگمار، در شرق کوهستان مه‌آلود را از بین بردند. در آن زمان اختلاف‌هایی بین آن‌ها و دورف‌ها بر سر گنجینه اسکاتای اژدها به وجود آمد.

بعدها در سال ۲۵۰۹، کیریون کارگزار گاندور از ائوتئود خواست تا او را در مقابل حمله مردان شمال شرق سرزمین میانه و اورک‌های موردور یاری کنند. ائورل پادشاه ائوتئود به درخواست شاه گاندور پاسخ مثبت داد و بشکلی غیر منتظره همراه افرادش به صحنه نبرد رسید و سپاهیان اورک را تار و مار کرد.

کیریون سرزمین کالن‌آردون را بعنوان پاداش به ائوتئود داد، و ائورل همراه مردمش به آنجا مهاجرت کرد. اولین نسل شاهان روهان تا ۲۴۹ سال بعد پابرجا بود، تا اینکه هلم پتک مشت کشته شد. بخاطر اینکه پسرانش زودتر از خود او مرده بودند، خواهرزاده‌اش فری‌لاو جانشین او شد و دومین نسل شاهان را آغاز کرد، که تا آخر دوران سوم پایدار بود.

چندی بعد سارومان سفید در آیزنگارد مستقر شد، و بعنوان یک متحد قدرتمند مورد استقبال روهیریم قرار گرفت و به آن‌ها کمک کرد تا بعد از آن یورش دونلندی‌ها قدرت خود را باز یابند.

در سال ۳۰۱۴ سارومان بعنوان اولین قدم برای گرفتن قلمرو روهان، با استفاده از نفوذش شروع به تضعیف شاه تئودن کرد. سال ۳۰۱۹ نبرد واضحش علیه روهیریم را آغاز کرد و بعد از پیروزی در دو حمله ابتدایی، در شاخ‌آواز از روهیریم شکست خورد.

بعد از این پیروزی مقابل سارومان، شاه تئودن همراه سپاهش به میناس تیریت تاخت و در نبرد دشت پله‌نور به شکستن محاصره شهر کمک فراوانی کرد، اما خودش کشته شد. ائومر خواهرزاده‌ی شاه تاج و تخت را به ارث برد و از این رو سومین نسل شاهان روهان آغاز شد. در آن نبرد ویچ‌کینگ، شاه نزگول توسط ائووین، خواهر ائومر از بین رفت. پس از آن ائومر همراه ارتش گاندور به دروازه‌های سیاه رفت و در نبرد مورانن شرکت کرد. در آن نبرد نیروهای سائورون با از بین رفتن حلقه یگانه شسکت خوردند و ارتش غرب به پیروزی رسید.

حکمرانی کارگزاران گاندور به پایان رسید و آراگورن، وارث ایسیلدور، پادشاه گاندور شد. شاه ائومر و آراگورن سوگند اتحادشان را تازه کردند و در همان زمان ائووین و فارامیر، آخرین نفر از نسل کارگزاران گاندور با هم ازدواج کردند و بدینگونه نسل‌های گاندور و روهان به هم پیوند خورد.

منابع

ویکیپدیا انگلیسی