رده:روهیریم

از دانشنامه والیمار

پادشاهان و شخصیت‌های معروف که در روهان می‌زیسته‌اند و به روهیریم مشهور بوده‌اند.