دوازده خاندان گوندولین

از دانشنامه والیمار

دوازده خاندان گوندولین اقوامی از شهر گوندولین بودند که در سقوط گوندولین به تفصیل از آنها یاد شده است. این خاندان‌ها عبارتند از:

خاندان نشان(ها) رهبر
خاندان پادشاه خورشید، ماه، قلب سرخ تورگون
خاندان کمان آسمانی رنگین کمان، عین الشمس، قبه جواهرنشان اگالموت
خاندان درخت درخت، چماق آهنی گالدور
خاندان گل طلایی خورشید متشعشع، گل طلایی گلورفیندل
خاندان آبفشان آبفشان، نقره، الماس اکته‌لیون
خاندان چلچله نوک تیر، پر دوی‌لین
خاندان چنگ چنگ نقره ای سالگانت
خاندان موش کور موش کور سیاه، تبر دوتیغه مائگلین
خاندان ستون یک ستون پن‌لود
خاندان برج برف یک برج پن‌لود
خاندان بال بال سفید تور
خاندان پتک خشم پتک ضربه دیده روگ


منابع

«Twelve Houses of the Gondolindrim». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۰.