دشت کله‌برانت

از دانشنامه والیمار

دشتی که بین دو رود آندوین و لیم‌لایت قرار گرفته و از جنوب شرقی به لورین منتهی می‌شود. این دشت مکان رخداد نبرد دشت کله‌برانت بود که در آن ائورل جوان برای کمک به گاندور از شمال به تاخت آمد.