دزدان دریایی اومبار

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
کشتی‌های دزدان دریایی، اثر جان هو

دزدان دریایی اومبار مردمانی در بندرگاه اومبار بودند. اومبار یکی از بندرگاه‌های قدیمی سرزمین میانه است که توسط «مردان شاه» یا نومه‌نوری‌های سیاه برپا شده بود، مردان مغروری که به پادشاه وفادار مانده و با والار مخالف بودند.

تاریخچه

بعد از سقوط نومه‌نور مردم اومبار بیش از پیش به اعمال شریرانه رو آوردند و از آن پس نومه‌نوری‌های سیاه نام گرفتند. آنها شروع کردند به حمله و غارت سواحل گاندور. هنگام نزاع خویشاوندی در گاندور، شورشیان شکست خورده به اومبار گریختند، و بعد از آن اومبار به دشمن نفرت انگیر مردم گاندور تبدیل شد.

در طول جنگ حلقه دزدان دریای با مردم هارادریم آمیختند و از این رو خون اصیل نومه‌نوری در میان آن‌ها رو به افول گذاشت. در طول نبرد دشت پله‌نور، دزدان دریایی اومبار با دسته‌ای از کشتی های جنگی خود قصد حمله به لبه‌نین را داشتند، اما آراگورن کشتی های آنان را از آن خود کرد و به میناس تیریت رفت تا محاصره شهر را بشکند.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.