درگاه:مکان‌ها

از دانشنامه والیمار

مکان‌ها

مکان‌های موجود در دنیای تخیلی جی. آر. آر. تالکین را می‌توانید بر اساس تقسیم بندی‌ای ابتدایی، در اینجا مورد مطالعه قرار دهید.

آب‌ها

جغرافیا

شهرها و بناها

قلمروها

تصویر منتخب

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

برج اورتانک در آیزنگارد، پس از جنگ آیزنگارد.

مقاله‌ی منتخب

اورتانک

بزودی مقالاتِ مربوط به مکان‌ها ترجمه خوهدشد.