داگور آگلارب

از دانشنامه والیمار
داگور آگلارب
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
نبرد: نبرد جواهرات
تاریخ: ۷۵ دوران اول
مکان: بلریاند
نتیجه: پیروزی قاطع نولدور
طرفهای متخاصم

نیروهای نولدوری از هیت‌لوم، هیم‌رینگ، نارگوتروند و دیگر بخشهای بلریان

نیروهای مورگوت از آنگباند

فرماندهان
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فین‌گولفین
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مادروس
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
فینرود
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
تورگون
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
مورگوت
قدرت ها

ده‌هاهزار تن از نیروهای نولدور

بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ تن از اورک‌ها و دیگر نیروهای اهریمنی

تلفات

سبک

تقریباً کامل

داگور آگلارب (به زبان انگلیسی: Dagor Aglareb) سومین نبرد از سلسله نبردهای بلریاند بود که به نبرد پرافتخار نیز مشهور است.

تاریخچه

مقدمه

بعد از داگور-نوئین-گیلیات نولدوهای بلریاند شانس خود برای نابودی سریع نیروهای مورگوت از دست دادند، و به جای آن قلمروهای بسیاری را بنا نهاده و با سیندار ارتباط برقرار کردند.


نبرد

زمانیکه ارد انگرین پوشیده از آتش شد، مورگوت گروه های کوچک بسیاری از اورک‌ها را پیش فرستاد، تا از طریق گذرگاه سیریون به غرب و از طریق شکاف ماگلور به شرق وارد شوند. در حالیکه در طول مسیر نبردهای کوچکی رخ داد، اما در نهایت توانستند به عمق بلریاند شرقی و غربی وارد شوند. در آنجا بود که آنها توسط نیروهای جنوبی نولدور و الف‌های فالاس که تحت فرمان گیردان بودند از بین رفتند. در شرق، مادروس، ماگلور و برادرانش دیگر گروه های فراری اورک‌ها را همانطورکه وارد شکاف ماگلور می شدند و در اوسیریاند وارد عمل می شدند از پا درآوردند.

تینگول از اینکه به پسران فئانور کمک کند سر باز زد، بنابراین هیچ نیرویی از سوی دوریات فرستاده نشد. لای‌کوئندی‌های اوسیریاند نیز پس از اینکه رهبرشان دنه‌تور در نبرد اول بلریاند کشته شد در هیچ نبردی شرکت نکردند، بنابراین هیچ نقشی در منازعات کنونی نداشتند.

در این اثنا، نیروی اصلی اورک‌ها از آنگباند خارج شد و از میان دشت ها به سمت ارتفاعات دورتونیون روان شدند، جاییکه برادران آنگرود و آئگنور از آنجا محافظت می کردند. نیروهای اولیه که تحت فرمان فین‌گولفین و مادروس بودند، حملات متقابلی را بر روی دشت های لوتلان و آرد-گالن از شرق و غرب صورت دادند. نیروی اورک‌ها میان دو سپاه الف به دام افتادند و بسیاری از آنان به هلاکت رسیدند و آنهایی که باقی ماندند و به سمت آنگباند عقب نشینی کردند. نولدوها آنان را تعقیب کرده و به طور مرگباری آنچه از نیروهای دشمن باقی مانده بود را در ارتفاعات تانگورودریم از پای در آوردند.


اتفاقات بعدی

این اولین نبرد کامل بر علیه مورگوت بود و بعد از آن نولدور حفاظ قدرتمندی را دور آنگباند شکل دادند و محاصره ای طولانی مدت را که به محاصره آنگباند معروف گشت آغاز کردند. نتیجه این محاصره صلح و آرامش همراه با هشیاری و مراقبت بود. این محاصره ۴۰۰ سال طول کشید اما به طور کامل عملی نشد زیرا کوهستان آهنین که در دامنه شمالی استحکامات مورگوت قرار داشت، محلی غیر قابل عبور بود.  

نبردهای بلریاند
نبرد اول بلریاند | داگور-نوئین-گیلیات | داگور آگلارب | داگور براگولاخ | نیرنائت آرنوئدیاد | نبرد خشم

منابع