دانشنامه والیمار:درباره

از دانشنامه والیمار

دانش‌نامه‌ی والیمار، بخشی از تارنمای والیمار می‌باشد که به معرفی و توضیح ِ قسمت‌های گونان ِ نوشته‌های تالکین و آردا، دنیای خیالی ِ او می‌پردازد. این دانش‌نامه، دانش‌نامه‌ای آزاد است که به صورت ویکی اداره می‌شود و همه می‌توانند به ویرایش و گسترشِ آن کمک کنند. البته این نوشتارها و ویرایش‌ها باید مطابق با اساس‌نامهٔ‌ دانس‌نامه والیمار باشند.

این دانش‌نامه در تیرماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغار کرده، و در حال حاضر با استفاده از کتاب‌های سیلماریلیون، یاران حلقه، دو برج، بازگشت پادشاه و هابیت؛ و همچنین وب‌گاه‌های ویکی‌پدیا انگلیسی، تالکین گیت‌وی و توک‌بروت مطالب خود را تکمیل می‌کند.