دانشنامه والیمار:تکذیب‌نامهٔ عمومی

از دانشنامه والیمار

دانش‌نامه والیمار، دانشنامه‌ای با محتویات آزاد و حاصل کار داوطلبانهٔ مشارکت‌کنندگان آن است. هدف این پروژه ایجاد منبعی آزاد برای معرفی و توضیح ِ قسمت‌های گوناگون ِ نوشته‌های تالکین و آردا، دنیای خیالی ِ او است. ساختار این دانش‌نامه همانند دیگر دانش‌نامه‌ها از جمله ویکی‌پدیا به گونه‌ای است که هرکسی می‌تواند محتویات آن را تغییر دهد. بنابراین ممکن است که همه‌ی مطالب به طور قطع مورد بازنگری افراد متخصص قرار نگیرد.

گرچه همیشه تلاش ما بر این بوده که مقالات موجود در دانش‌نامه دارای منابع معتبر و درستی باشند.

این بدان معنا نیست که شما نمی‌توانید مطالب ارزشمند و صحیح بر روی دانش‌نامه پیدا کنید بلکه در بسیاری موارد می‌توانید. هرچند دانش‌نامه اعتبار اطلاعاتی که ارائه می‌دهد را تضمین نمی‌کند. محتویات هر مقالهٔ آن ممکن است اخیراً تغییر یافته باشد و در آن خرابکاری صورت گرفته باشد و یا فردی غیر متخصص اطلاعات ناصحیحی در آن وارد کرده باشد.