خلیج الدانا

از دانشنامه والیمار

خلیج الدانا (به زبان انگلیسی: Bay of Eldanna) خلیج وسیعی در بخش غربی نومه‌نور بین دماغه آندوستار در شمال و هیارنوستار در جنوب قرار داشت. رودخانه نوندویینه به آن سرازیر می شد و دهانه آن بیش از صد مایل وسعت داشت که آنرا تبدیل به بزرگترین خلیج سواحل نومه‌نور کرده بود. در روزهای اولیه نومه‌نور‌ این خلیج جایگاه الداهای تال ایریسیا شده بود که نهایتاً از غرب نومه‌نور به سمت سرزمین خجسته حرکت کردند. بندر الدالونده "بندرگاه الف" در دهانه رودخانه نوندویینه قرار داشت که آنرا الدانا یا "به سمت الدار" می نامند.