خاندان چنگ

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان چنگ یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که توسط سالگانت رهبری می‌شد. مردمان این خاندان، جنگجویانی شجاع و ملبس به منگوله‌هایی به رنگ نقره‌ای و طلایی بودند، که نشان چنگ نقره‌ای بر روی سینه آنان که زمینه‌ای سیاه رنگ داشت، به خوبی می‌درخشید. بر روی سینه رهبر آنان سالگانت، چنگی زرین نقش بسته بود. آنان در مقابل دستورات خائنانه رهبرشان در سقوط گوندولین مقاومت کرده و برای کمک به گلورفیندل و خاندان گل طلایی در بازار بزرگ از دستورات وی سرپیچی کردند. آنان زمانیکه اورک‌ها مشغول تعقیب گلورفیندل بودند، دشمنان را به عقب راندند، اما چه فایده که بی رهبر بودند و بسیاری از آنان در دام آتش سوختند و یا با نفس‌های سمی اژدهایان از پای در آمدند.

جستارهای وابسته

منابع

«House_of_the_Harp». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.