خاندان موش کور

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان موش کور یکی از دوازده خاندان گوندولین بود که توسط مائگلین رهبری می‌شد. آنان زره‌ای سیاه بدون هیچ نقش و نگاری به تن می‌کردند، اما کلاهخودهای گرد و آهنین آنها پوستی از موش کور بر خود داشت. بسیاری از مردمان این خاندان معدنکار بودند. در نبرد نیز دو تبر در دست خود داشتند.

ارباب آنها که پیش از این به تورگون و گوندولین خیانت کرده بود، در جریان سقوط گوندولین بر علیه الف‌ها می‌جنگید. در نبرد او و نیروهایش با مبارزان خاندان بال که توسط تور رهبری می‌شدند، رو در رو گشتند. در این نزاع مائگلین با تور دوئلی انجام داد و به دست تور کشته شد. آنانی که به اربابشان مائگلین وفادار بودند، بر علیه قاتلش شوریدند، اما چون تعداد مبارزان خاندان بال بسیار زیاد بود، نتوانستند در مقابل خشم تور تاب بیاورند. بسیاری از آنان نیز در خلال نبرد همچون موش کورها فرار کرده و در تاریکی‌ها ناپدید شدند.


جستارهای وابسته

منابع

«House of the Mole». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۰.