خاندان آبفشان

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

خاندان آبفشان {{انگلیسی|House of the Fountain} یکی از دوازده خاندان گوندولین می باشد که توسط ارباب اکته‌لیون رهبری می شد. گفته شده است که آنها عاشق نقره و الماس بودند و شمشیرهایشان بلند، براق و رنگ پریده بود. مردم آبفشان جنوبی، آنچنانکه نامیده می شدند با نوای دل انگیز فلوت هایشان به جنگ وارد شدند.

در سقوط گوندولین که در تاریخ ۵۱۰ دوران اول رخ داد، آنها در خدمت پادشاه تورگون بودند و بعد از اینکه بالروگ‌ها دیوارهای گوندولین را از هم شکافتند، او مردم آبفشان را برای دفاع به پیش فرستاد. آنها از قسمت جنوبی شهر وارد شدند و بسیاری از اهریمنان را از پای درآوردند. زمانیکه بالروگ‌ها و اژدهایان که ارتشی به مراتب بیشتر از آنان را هدایت می کردند به آنها هجوم بردند، آنان مجبور به عقب نشینی به میدان پادشاه شدند. بسیار محتمل به نظر می رسد که خاندان آبفشان پس از مرگ اربابشان اکته‌لیون در کنار آبفشان پادشاه از صحنه روزگار محو شدند بطوریکه بعدها هیچ یادی از آنان نشد.

جستارها

منابع

«House of the Fountain». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۰.