حلقه ترور

از دانشنامه والیمار

حلقه ترور اولین حلقه از هفت حلقه دورف‌ها بود که ساخته شد و نیز آخرین حلقه بود که توسط سائورون پیدا شد. این حلقه در اصل از طرف الف‌های اره‌گیون به پادشاه دورین سوم از خازاد-دووم داده شد و نسل اندر نسل به مدت هزاران سال در خاندان او دست به دست شد تا اینکه به دست ترور پادشاه زیر کوه رسید. در زمان ترور بود که اسماگ کوهستان تنها را محاصره کرد و منجر به تبعید دورف‌ها گشت. سالها پس از نابودی پادشاهی، ترور این حلقه را به پسرش تراین سپرد که سالهای طولانی دور از خانه باستانی اش در تبعید زندگی می کرد. در نهایت، تراین تلاشی بی ثمر را برای بازپس گیری پادشاهی اش مهیا کرد، اما به دست جاسوسان سائورون دستگیر شد و حلقه ترور برای همیشه مفقود گشت. حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقهمنابع

«Ring of Thrór». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۰۶.