حلقه‌های قدرت

از دانشنامه والیمار

حلقه‌های قدرت یا حلقه‌های بزرگ بیست حلقه بودند. الف‌های اره‌گیون نوزده عدد از آن حلقه ها ( و بسیاری از حلقه های کوچک تر) را با دانشی که از سائورون کسب کرده بودند ساختند و در ساخت بسیاری از آنها سائورون نقش داشت. سائورون بیستمین حلقه قدرت را به صورت مخفیانه در کوه مجازات ساخت و آنرا حلقه یگانه یا حلقه حاکم نامید.

شعری که به صورت خلاصه حلقه های قدرت و صاحبانشان را معرفی می کند یکی از مهمترین قسمت های فرهنگ سرزمین میانه است. ترجمه آن عبارت است از:

حلقه‌ای سه برای پادشاهان الف در زیر گنبد نیلی،
حلقه‌ای هفت برای فرمانروایان دورف در زیر تالارهای سنگی،
حلقه‌ای نُه برای آدمیان که محکوم به مرگند و فانی،
و یکی از برای فرمانروای تاریکی بر سریر تاریکش،
در سرزمین موردور، و سایه‌های آرمیده‌اش،
حلقه‌ای است از برای حکم راندن،
حلقه‌ای است از برای یافتن،
حلقه‌ای است از برای آوردن،
و در تاریکی به هم پیوستن،
در سرزمین موردور، و سایه‌های آرمیده‌اش.


ساخت حلقه های قدرت

حدود سال ۱۲۰۰ دوران دوم سائورون شروع به آلودن و فریفتن الف‎‌ها کرد. گوایت-ای-میرداین که تا حد زیادی از نولدور بود این آرزو را داشت که همان لذتی را در سرزمین میانه داشته باشد که الف‌هایی که به والینور بازگشته بودند داشته اند. سائورون نتوانست به گیل-گالاد و الروند نزدیک شود اما موفقیتش در مورد آهنگران الف اره‌گیون بیشتر بود و در هیئت آناتار و فرستاده والار به آنها هدایای بسیاری داد و از آن جهت لقب "ارباب هبه‌ها" را از آن خود ساخت.

الف‌ها با دانشی که از آناتار کسب کرده بودند شروع به ساختن حلقه ها کردند. حلقه ها انواع مختلفی داشتند: حلقه های کوچکتر تنها برای آزمایش ساخته می شدند پیش از آنکه کامل شوند. حدوداً در سال ۱۵۰۰ دوران دوم هفت و نه حلقه در اره‌گیون درست شدند. زمانیکه سائورون آنجا را ترک کرد، کله‌بریمبور شروع به ساخت سه حلقه کرد و آنها را در سال ۱۵۹۰ دوران دوم و با دانشی که از سائورون به دست آورده بود ولی بدون دخالت او به پایان رساند.

سائورون بعدها حلقه یگانه را در سال ۱۶۰۰ دوران دوم و در قلب کوه مجازات به تنهایی ساخت. او حلقه یگانه را برای حکومت بر تمام حلقه های دیگر ساخت و بخش اعظمی از قدرتش را در آن یگانه قرار داد. الف‌ها در زمان ساخت حلقه یگانه فهمیدند که سائورون با طلسم و جادو صحبت کرده و به آنها خیانت کرده است. الف‌ها سائورون را به مبارزه طلبیدند و او نیز در پاسخ تمام حلقه هایی را که به افراد و نژادهای مختلف داده بود خواستار شد؛ هر چند الف‌ها با شجاعت کامل در نبرد الف‌ها و سائورون جنگیدند، اما او نه حلقه و دیگر حلقه های کوچکتری را که برای او کار می کردند جمع آوری کرد؛ اما نتوانست بقیه را پیدا کند. سپس کله‌بریمبور را شکنجه کرد و توانست هفت حلقه دیگر را نیز پیدا کند.

سپس سائورون آن حلقه ها را میان اربابانی که به آنها اعتماد داشت پخش کرد، آدمیانی که پادشاهان و جادوگران قدرتمندی شده بودند؛ دورف‌هایی که حریص تر و ثروتمندتر شده بودند.


بیست حلقه

  • سه حلقه‌ی الف‌ها که به تنهایی توسط کله‌بریمبور ساخته شده بود و هیچگاه دستان سائورون آنها را آلوده نکرده بود. با این حال در ساخت آنها بخشی از هنر و فن آناتار بکار رفته بود بنابراین تا حد زیادی به حلقه یگانه وابسته بودند. آنها را ناریا یا حلقه آتش، ننیا یا حلقه آب و ویلیا یا حلقه هوا می نامند؛ آنها از دید سائورون پنهان هستند.
  • سائورون هفت حلقه را به پادشاهان دورف داد، اما بر اساس آداب و رسوم دورفی، الف‌ها یکی از آنها را به دورین سوم اهدا کردند. دورف‌ها از این حلقه ها برای ساخت امپراطوری گنجینه هایشان استفاده کردند اما سائورون توان آن را نداشت که پادشاهان دورف را به تسلیم وادار کند. این اعتقاد وجود دارد که طبیعت دورف ها سخت و پیچیده است، و نیز این حقیقت نیز وجود دارد که تنها پادشاه دورف قدرتمندتر می توانند به آنها حکومت کند و آنها را در مقابل سائورون مقاوم کند، اما هنوز هم به آنها اجازه می داد که گنجهایشان را جمع کنند. آخرین حلقه از دورف ها زمانی بدست آمد که تراین دوم دستگیر شد.
  • نه حلقه برای آدمیان فانی میان آن دسته از پادشاهان تقسیم شد که قلب و باطنی تاریک داشتند و پیوسته به دنبال قدرت و مقام بیشتر بودند و در میان آدمیان تبدیل به پادشاهان و جادوگران بزرگی شدند. آنها عمری طولانی کسب کردند اما در نهایت تبدیل به اشباحی به نام نزگول یا اشباح حلقه شدند و به اراده و خدمت سائورون در آمدند.
  • حلقه یگانه، به طور مخفیانه توسط سائورون در قلب کوه مجازات ساخته شد و این قدرت را داشت که به تمام نوزده حلقه دیگر تسلط داشته باشد. تسلط او بر روی دیگر حلقه ها کامل نبود، اما بخش اعظمی از نیرو و قدرتش را در ساخت آن بکار گرفته بود و بعدها همین مسأله زمانی که حلقه به دست فرودو بگینز افتاد موجبات نابودی اش را فراهم ساخت.


نیروی حلقه ها

حلقه‌ها تمامی دارای قابلیتهای مشخصی بودند که بین آنها مشترک بود. تنها حلقه‌های متفاوت آن سه عدد بودند. قدرت اصلی تمام حلقه‌ها پیشگیری یا به کندکردن فرسودگی بود، نگهداری از آنچه که دوست داشتنی و مطلوب است. آدمیان (شامل هابیت‌ها) به دنبال افزایش طول عمر بودند.

این حلقه‌ها نیروهای طبیعی حاملانشان را افزایش می‌دادند بنابراین قدرت "جادو" (چیزی که به راحتی تبدیل به شر و پلیدی می‌شود) را به آنان بخشیده و شهوت آنان برای تسلط و تحکم افزایش می‌دادند. همچنین آنها حاملانشان را نامرئی می‌کردند، به این صورت که بدن مادی را غیر قابل دیدن کرده و این قدرت را به حاملانشان می‌دادند که نادیده‌ها را ببینند. در نهایت حامل حلقه محو شده و سرانجام به شبهی تحت فرمان سائورون بدل خواهند گشت.

با این وجود دورف‌ها در مقابل بسیاری از آن تأثیرات ایمن بودند و تنها شهوت و میلشان به طلا را افزایش می‌داد و باعث بروز جنگ و منازعات خونین بینشان می‌شد. آنها از حلقه‌ها برای افزایش گنجینه هایشان استفاده می‌کردند؛ اما این کار آنها باعث شد که بزرگترین و قدرتمندترین اژدهایان و رقبایشان به گنجینه‌های آنها علاقمند شده و به آن چیره شوند.

اما سه حلقه مانند حلقه‌های دیگر عمل نمی‌کردند. آنها کسی را نامرئی نمی‌ساختند (هر چند خودشان می‌توانستند چنین کاری را انجام دهند) و فواید آنها دومین موهبت بزرگی بود که الف‌ها به آن دست یافته بودند - یعنی سکون. حامل یکی از سه حلقه آنچه را که تحت کنترلش بود به شیوه‌های مختلف توانایی التیام دهی و نگهداری داشت. حلقه‌های گالادریل و الروند، به آنها این امکان را می‌داد که در مقابل سائورون مقاومت کنند و از سرزمین‌های لوتلورین و ریوندل محافظت نمایند. حلقه ناریا این قدرت را داشت که در کسانی که در اطراف حامل حلقه بودند، امید و شجاعت را تقویت کند.

قدرت‌های حلقه یگانه

  • کنترل - کنترل بر روی دیگر حلقه‌ها و در یک حس محدود حاملان دیگر می‌توانستند توسط هر کسی که حلقه یگانه را در دست دارد کنترل شوند.
  • قدرت - در ساختن آن قدرت کنترل کردن قرار داده شده بود، این برای سائورون ضروری بود که میزان مهلک و عظیمی از قدرت را در حلقه یگانه قرار دهد. هر حامل دیگری می‌توانست این قدرت را به دست آورد، اما احتیاج به زمان، اراده، مهارت و دانش استفاده از آن را داشت.
  • نامرئی بودن - همانطورکه به کرات دیده شده حلقه یگانه توانایی نامرئی ساختن حاملش را دارد.
  • تفسیر و ترجمه - قابلیت درک و فهم زبان دیگر موجودات.


وضع نهایی حلقه‌های قدرت

اژدهایان چهار تا از هفت حلقه را نابود کردند و پس از بازگشت سائورون، او سه تای باقیمانده را به دست آورد. (آخرین حلقه مربوط به تراین دوم) بود. در پایان نبرد حلقه، آنها را در ویرانه‌های باراد-دور دفن کردند.

نه حلقه را به اشباح حلقه بازگرداند و هنوز هم در تملک اوست تا اینکه زمان سقوطش فرا برسد. اینها نیز به احتمال زیاد در ویرانه‌های باراد-دور دفن هستند.

سه حلقه از نگاه سائورون پنهان است و حاملان آن نیز در نهایت آنها را به آمان بازگرداندند.

حلقه یگانه نیز در کوه مجازات به درون مواد مذاب انداخته شد و نابود گشت. با نابودی حلقه یگانه، هفت، نه و سه حلقه باقیمانده نیز کاملاً قدرت خود را از دست دادند.


 حلقه‌های قدرت 
حلقهٔ یگانه
سه حلقه
(ناریا | ننیا | ویلیا)
هفت حلقه
(حلقهٔ ترور)
نه حلقهمنابع

«Rings of Power». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۰.