تیغ مورگول

از دانشنامه والیمار

تیغ مورگول (به زبان انگلیسی: Morgul blade) سلاحی سحر‌آمیز و زهرآلود بود، که توسط اشباح حلقه استفاده می شد.

تاریخچه

فرودو بگینز هابیت، حامل حلقه، هنگام سفر به ریوندل، در ودرتاپ مورد حمله اشباح حلقه قرار گرفت و به دست شاه نزگول با تیغ مورگول زخمی شد. یک تکه از تیغ در زخم باقی ماند که می‌توانست پس از مدتی فرودو را به یک شبح تبدیل کند. الروند قادر بود تکه تیغ را بیرون آورد و زخم را شفا دهد، اما نه به‌طور کامل، و هر سال که از آن ماجرا می گذشت بر ناراحتی فرودو افزوده می‌شد. سرانجام تنها رفتن او به الدامار باعث شفا یافتن کاملش گشت.

یکی دیگر از قربانیان تیغ مورگول برومیر، کارگزار گاندور (نه برومیر از یاران حلقه) بود که توسط یکی از این تیغ‌ها مجروح شد، اما قبل از اینکه به شبح تبدیل شود، جان باخت.

اگر هر کس جز صاحب این تیغ‌ها به آنان دست می‌زد، تیغ از هم پاشیده می‌شد. گیاه آتلاس دارویی است که روند تاثیر سم تیغ مورگول را آهسته می کند. این گیاه برای درمان یکی دیگر از بیماری‌های موردور، نفس سیاه هم موثر است.

منابع

«Morgul Blades». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۱۰.