رومنداکیل اول

(تغییرمسیر از تاروستار)
از دانشنامه والیمار
تاروستار
گاندوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابرومنداکیل اول
زادروز۳۱۰ د.س.
سلطنت۴۹ سال
مرگ۵۴۱ د.س.
سن۲۳۱ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدیناوستوهر
فرزندانتورامبار

هشتمین پادشاه گاندور. نام رومنداکیل اول (به زبان انگلیسی: Rómendacil I) در هنگام تولد تاروستار (به زبان انگلیسی: Tarostar) بود. او در سال ۳۱۰ دوران سوم بدنیا آمد. پدر او شاه اوستوهر بود.

در سال ۴۹۰ گاندور مورد هجوم دشمنانی به نام ایسترلینگ قرار گرفت. تاروستار نیروهای دفاعی گاندور را به جای پدر سالخورده‌اش فرماندهی می‌کرد. ۲ سال بعد در سال ۴۹۲ دوران سوم اوستوهر فوت کرد و تاروستار پادشاه گاندور شد. او در سال ۵۰۰ ایسترلینگ‌ها را شکست داد و آنها را از قلمروی گاندور خارج کرد و نام رومنداکیل را برای خود برگزید که به معنای پیروز شرق می‌باشد.

رومنداکیل اول اولین پادشاهی بود که برای خوذ کارگزار تعیین کرد. یكی از وظایف کارگزاران این بود که در نبود شاه و وقتی که او در جنگ است در گاندور بماند و به امور رسیدگی کند. رومنداکیل اول همچنین رسمی بر پا کرد که پادشاه یک دستورالعمل و راهنمایی نوشته شده از خود برجا می‌گذاشت که در صورت فوت ناگهانی پادشاه، وارث او از آن استفاده کند.

در سال ۵۴۱ ایسترلینگ‌ها دوباره به گاندور حمله کردند و رومنداکیل اول در آن جنگ کشته شد. بعد از او پسرش تورامبار پادشاه گاندور شد و انتقام پدر خود را گرفت.


"تاروستار" به معنای "شاه قلعه" می‌باشد.

"رومنداکیل" به معنای" پیروز شرق" می‌باشد. او اولین پادشاهی بود که از این نام استفاده کرد.

سلف:
اوستوهر
هشتمین پادشاه گاندور
از ۴۹۲ تا ۵۴۱ دوران سوم
جانشین:
تورامبار