تاتا (الف)

از دانشنامه والیمار

تاتا دومین الف از سه پدر الف است که بعد از ایمین در کوئیوینن به دنیا آمد. همسر او تاتیه می‌باشد.

زمانیکه سه پدر شروع به راه رفتن کردند، تاتا که دومین شخصی بود که از خواب بیدار شده بود، دومین گروه از الف‌ها را که 18 نفر بودند برداشت. همچنین او گروه چهارم را که شامل 36 الف بودند به دلیل اینکه ایمین آنها را رد کرده بود در اختیار گرفت. بنابراین گروه او 54 الف را در بر داشت.

او رئیس قبیله‌ای شده که به اقتباس از نام او تاتیار یا "دومین" نام گرفت.