بور

از دانشنامه والیمار

بور (مرگ در سال 472 دوران اول‌) رهبر یکی از طوایف شرقی‌ها بود که "مردان تیره‌روی" نام داشتند.

او بعد از داگور براگولاخ به بلریاند آمد. او و پسرانش بورلاد، بورلاچ و بورتاند با پسران ارشد فئانور، ماگلین و مادروس بیعت کرد. بور در نیرنات آرنویدیاد ("نبرد اشک‌های بی شمار")، علیه یولفنگ سیاه خیانتکار و پسران او جنگید و کشته شد.