به‌لگ (پادشاه آرت‌اداین)

از دانشنامه والیمار
به‌لگ
آرنوریان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القابپادشاه آرت‌اداین
زادروز۸۱۱ د.س
سلطنت۹۴۶ د.س - ۱۰۲۹ د.س
مرگ۱۰۲۹ د.س
سن۲۱۸ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینآملایت
فرزندانمالور

به‌لگ دومین پادشاه آرت‌اداین بود.

تاریخچه

به‌لگ سلطنت را در سال ۹۴۶ د.س، پس از مرگ پدرش آملایت از فورنوست، بنیانگذار آرت‌اداین به ارث برد.

وی به مدت ۸۳ به آرت‌اداین حکومت کرد و پس از مرگش در سال ۱۰۲۹، پسرش مالور جانشین او شد.


وجه تسمیه

معنای نام او "بزرگ" و "قوی جثه" است که به هیکل تنومند او اشاره دارد. (اگرچه این امکان وجود دارد که نام او را از الف معروف دوران اول به‌لگ کماندار گرفته باشند. )


القاب

سلف:
آملایت
دومین پادشاه آرت‌اداین
۹۴۶ د.س - ۱۰۲۹ د.س
جانشین:
مالور


«Beleg (King of Arthedain)». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۹.