بله‌گوست

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
بله‌گوست
اطلاعات سیاسی
وجه تسمیه(س). قلعه بزرگ
رهبرپادشاه، فرمانده یا ارباب بله‌گوست
اطلاعات اجتماعی
پایتختبله‌گوست
زبان‌هاخوزدول، سینداری
مکانشمال شرقی کوه دولمد
جمعیتمنزلگاه خاندان برودبیم‌ها از دورف‌ها
اطلاعات تاریخی
ایجاد شده توسطمجهول
تاریخ تاسیسبه احتمال زیاد در سال‌های درختان
تاریخ ازهم پاشیدنبین ۵۸۷ تا ۵۹۰ دوران اول

بله‌گوست (به زبان انگلیسی: Belegost) یکی از دو شهر بزرگ دورف‌ها در ارد لویین بود. این نام در زبان وسترون، میکلبورگ نامیده می‌شد.

بله‌گوست در بخش مرکزی رشته کوه ارد لویین قرار داشت و منزلگاه خاندان دورفی بود که برودبیم‌ها نامیده می‌شدند. این شهر در زبان خوزدول، گابیل‌گاتول نام داشت به معنای "قلعه بزرگ". هر چند بله‌گوست در زبان سینداری نیز "قلعه بزرگ" معنی می‌شود. در اواسط دوران اول تا نبرد نیرنائت آرنوئدیاد، پادشاه آنجا آزاغال بود.

دورف‌های بله‌گوست با سیندار و سپس نولدورهای بلریاند دوست بودند. آنان در سقوط دوریات به دورف‌های نوگرود نپیوستند و در واقع سعی کردند تا هم نوعان دورف خود را از ارتکاب چنین جنایتی بر حذر دارند.

بله‌گوست بر خلاف نوگرود در جنوب، در خلال نبرد خشم نجات پیدا کرد، اگرچه در تاریخ آمده‌است که در آن زمان بخش عمده‌ای از این شهر نابود شد: بسیاری از دورف‌‎های بله‌گوست ۶۰ سال پس از جنگ به خاندان دورین در خازاد-دوم پیوستند، اما همیشه دورف‌هایی در بخش شرقی کوهستان ساکن بودند.

ریشه یابی نام

بله‌گوست (به‌لگ + اوست) حالت سینداری شده واژه دورفی گابیل‌گاتول است و معنای آن "شهر بزرگ" می‌باشد. از "به‌لگ" به معنای "بزرگ" و "اوست" به معنای "شهر".

واژه میکلبورگ که در زبان وسترون معادل بله‌گوست است، نیز معنای "شهر بزرگ" را می‌دهد، از "میکل" به معنای "بزرگ" و "بورگ" به معنای "شهر".منابع

«Belegost». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۹.