بلای جان دورین

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
بلای جان دورین
اطلاعات شخصی
دیگر نام‌هاوحشت بی نام، آتش اودون
آفریده‌شده/تولدایلوواتار ، پیش از ایجاد آردا
نابود شده/مرگسال ۳۰۱۹ دوران سوم
قلمروسرزمین‌های مورگوت (ابتدا) ، موریا (بعدها)
مشخصات ظاهری
نژادبالروگ‌ها ، مایار
جنسیتنامعلوم
ظاهربزرگ، همراه با یک شلاق و شمشیر آتشین
کار-ماموریتکشتن دورین ششم ، نابودی خازاد-دوم ، شکست گندالف


بلای جان دورین (به زبان انگلیسی: Durin's Bane) بالروگی است که نام دیگری ندارد. او خادم مورگوت بوده و در دوران اول توسط او اغوا و آلوده شده بود. به نظر می‌رسد که این بالروگ از آخرین انواعش بوده‌است که در جنگ خشم نجات یافته‌است. بعد از پنهان شدن طولانی مدتش، در دوران سوم توسط دورف‌ها بیدار شد و با یاران حلقه روبرو گشت.

تاریخچه

پیش از مخفی شدن

بلای جان دورین در ابتدا به صورت یک مایا خلق شد، و مانند دیگر بالروگ‌ها از ارباب خود مورگوت تبعیت کرده و به آردا آمد. تقریباً در تمام جنگ‌های بزرگ شرکت داشت تا اینکه به اواخر دوران اول رسید. وقتی در جنگ خشم والاها در مقابل مورگوت صف آرایی کردند، این بالروگ طرح فرار را ریخت و از ویرانه‌های آنگباند به سمت کوهستان مه متواری شد. در آنجا او در خازاد-دوم که زیر کوهستان مه بود مخفی گشت.

بیداری در دوران سوم

به مدت پنج هزار سال، این بالروگ در اعماق کوهستان‌های خازاد-دوم پنهان شده بود. در دوران‌های دوم و بخش اعظمی از دوران سوم، کسی مزاحم او نشده بود، تا اینکه معدن چی‌های میتریل که از مردمان پادشاه دورف‌ها دورین ششم بودند در سال ۱۹۸۰ دوران سوم او را از خواب طولانی مدت بیدار کردند. دورین ششم توسط این موجود کشته شد و از آن پس به بلای جان دورین شهرت یافت.

دورف‌ها سعی کردند با او بجنگند، اما قدرت او بسیار بیشتر از آنها بود. علی رغم مقاومت دورف‌ها برای حفظ خازاد-دوم، نائین یکم شاهزاده دورف‌ها و بسیاری دیگر کشته شدند و باقی مانده‌ها نیز مجبور به فرار شدند. حتی این موجود به الف‌های سیلوان که در لوتلورین بود نیز رسید، بسیاری از آنها از چیزی که «وحشت بی نام» نامیده می‌شد فرار کردند و بعدها نام موریا یعنی «گودال سیاه» (Black Pit) را بر آنجا نهادند. به مدت پانصد سال، موریا متعلق به بالروگ بود.

هنگام جنگ حلقه

در ژانویه سال ۳۰۱۹، یاران حلقه در مسیر خود به کوه هلاکت وارد موریا شدند. در آنجا آنها در پل خازاد-دوم با بلای جان دورین روبرو شدند. لگولاس از الف‌های جنگلی بلافاصله او را شناخت در صورتیکه تا پیش از آن او را ندیده بود. مهمتر اینکه، گندالف جادوگر نیز آنجا بود (شاید برای همین هدف) و با این علم که او از تمام همتایان قبلی اش قدرتمندتر است با او مبارزه کرد.

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
رویارویی گندالف خاکستری با بلای جان دورین بر روی پل خازاد-دوم

از آنجاییکه گندلف و بالروگ هر دو مایار بودند، پس از یک مرتبه برخوردار بودند. همانطور که مقابل یکدیگر قرار گرفتند، گندالف پل جلویش را شکست و باعث شد که بالروگ از آن سقوط کند، اما در همین لحظه بالروگ شلاقش را به دور پای گندلف حلقه کرد و باعث شد گندالف نیز سقوط کند. اما گندالف از لبه پل گرفته و همانطور که یاران حلقه با ترس به او نگاه می‌کردند، گندالف دستش رها شد و در همان حال فریاد زد:"فرار کنید، احمق ها" و به اعماق دره سقوط کرد. بالروگ و گندلف بر اثر سقوط کشته نشدند. گندلف بالروگ را به مدت ۸ روز دنبال کرد تا اینکه به قله کلبدیل رسیدند. آنها به مدت دو شبانه روز جنگیدند تا اینکه بالروگ از کوه سقوط کرد و از بین رفت. گندالف پس از این جنگ طاقت فرسا جان خود را از دست داد، اما بعد با هیبت گندالف سفید و با قدرتی بسیار بیشتر به سرزمین میانه بازگشت.منابع