بریفو بوفین

از دانشنامه والیمار
بریفو بوفین
هابیت
اطلاعات شخصی
تاریخ تولد۲۷۷۰ د.س.
والدینبافو بوفین و ایوی گودایناف
جایگاهشایر
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد

بریفو بوفین سومین فرزند بافو بوفین و ایوی گودایناف بود. خواهر و برادران او بریلا، بوسکو و باسو نام داشتند.

بریفو در ۱۱۷۰ تاریخ شایر(۲۷۷۰ دوران سوم) بدنیا آمد. گفته شده که او در سال ۱۲۱۰ ت.ش. به بری نقل مکان کرده است.