براندیر لنگ

از دانشنامه والیمار
این مقاله مربوط به براندیر لنگ ارباب هالادین است. برای دیگر کاربرد‌ها به براندیر (ابهام زدایی) رجوع کنید.
براندیر
انسان
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها و القاب براندیر لنگ ، ارباب هالادین
زادروز ۴۶۵ د.ا
مرگ ۴۹۹ د.ا
سن ۳۴ سال
خاندان اداین ، خاندان بئور ، خاندان هالت
اطلاعات شخصی
جنسیت مرد
والدین بلدیس ، هاندیر

براندیر (به زبان انگلیسی: Brandir) ارباب هالادین در دوران اول می باشد که در جنگل برتیل در شمال دوریات زندگی می کرد و اقامتگاه او در سرزمین میانه ، افل براندیر نام داشت.

براندیر در سال 467 دوران اول از هاندیر و بلدیس که زنی از خاندان بئور بود متولد شد. براندیر را "لنگ" می نامند زیرا از همان ابتدا با پاهایی کج به دنیا آمد. ناتوانی او در نهایت موجب شد که لقب "لنگ و پا کج" را به او بدهند. بعدها زمانیکه تورین به اشتباه تصور کرد مرگ نیه‌نور تقصیر براندیر بوده او را با تمسخر و ناسزا، لنگ و افلیج نامید. معلولیت براندیر موجب نشد که او در رهبری موفقیت آمیز مردمش در نبرد با اورک‌ها دچار ضعف شود. زمانیکه تورین تورامبار به جنگل برتیل وارد شد، براندیر به او شک کرد و تصور کرد که تورین بدبختی را به جامعه او خواهد آورد. بعدها براندیر نیه‌نور را پذیرفت و مخفیانه عاشق او شد. زمانیکه تورین مشغول جنگ به گلارونگ بود، براندیر از دور به وقایع نظارت می کرد و زمانیکه نیه‌نور به بالای نعش اژدها رسید او بود که حقیقت داستان را به نیه‌نور گفت. پس از مرگ نیه‌نور، براندیر اتفاقاتی که هنگام بیهوشی تورین افتاده بود را برایش شرح داد و تورین نیز از شدت عصبانیت او را به قتل رساند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
بورومیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بره‌گور
 
آندرت
 
بریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آراخون
 
برگیل
 
هیرون
 
بره‌گولاس
 
گیلون
 
باراهیر
 
املدیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
بلدیس
 
هاندیر
 
 
 
 
 
 
 
برن ارخامیون
 
لوتین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
براندیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیور
 

منابع

«Brandir the Lame». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی تالکین‌گیت‌وی. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 20 ژوئن 2010.