بحث:سارومان

از دانشنامه والیمار

***

سلام فوبیا جان. می گم اسم فامیل فرودو یادم نیومد. چی بود اسمش؟ آنوبيس ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۲۷ (UTC)

فرودو بگینز؟--Phobia ☻☺ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۲۱:۱۸ (UTC)

همونی كه توی شاير رئیس بازی در آورده بود... آنوبيس ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۲۷ (UTC)

لوتو بگینز بود اسمش آنوبیس جان.Kingali ‏۸ ژانویهٔ ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)

اهع!!!

اهع بروبکس کی صفحه سارومان رو پاک کرده همش رو؟؟؟! کسی نیست؟؟؟ آنوبيس خدای مرگ می گوید. ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۰:۱۱ (UTC)

تازه می گم ایمیل تغییر صفحه هم که اومد کلی وقت جی یمل هی ازم ایراد می گرفت تحرکات مشکوک تو صفحه تون مشاهده شده!!! بعدشم نوشته بود حتما پسوردتون باید عوض شه که خوب البته عوض کردم ولی... آنوبيس خدای مرگ می گوید. ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۱، ساعت ۰۰:۲۶ (UTC)