ایندیس

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ایندیس
وانیا
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییایندیس
عناوینایندیس زیبا، ملکه نولدور
تاریخ و محل تولدسال های درختان
قلمروتیریون / والینور
مرگنامیرا
سن در هنگام مرگنامعلوم
اطلاعات شخصی
جنسیتزن
همسرفینوه
فرزندانایرمه، فین‌گولفین، فینارفین، فیندیس
رنگ مواحتمالاً طلایی


ایندیس (به زبان انگلیسی: Indis) یک الف وانیار بوده و در والینور زندگی می کرد.

ایندیس رابطه خویشاوندی نزدیکی با اینگوه، پادشاه وانیار و پادشاه والامقام الف ها، داشت. او به خاطر زیبایی زیادش شهره بود و به ایندیس زیبا (Indis the Fair) معروف گشت.


تاریخچه

خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

او همسر دوم فینوه، پادشاه والامقام نولدور که بعد از مرگ میریل سرینده با او ازدواج کرد. او صاحب دو پسر به نام های فین‌گولفین و فینارفین و دو دختر به نام های ایرمه و فیندیس شد و به دلیل ازدواج اول فینوه او نامادری فئانور، اولین و تنها پسر میریل شد. متأسفانه، فئانور اهمیت زیادی به او و پسرانش نمی داد و شاید همین مسأله باعث شد که به خاطر حیله گری های مسموم ملکور، او به فین‌گولفین بی اعتماد شود.

بعد از مرگ همسرش توسط ملکور، شاید او بازگشته و با قومش وانیار زندگی کرده است. مادر او خواهر اینگوه می باشد.

نسبت های بعدی

از طریق فینارفین، ایندیس مادربزرگ بانوی گرامی گالادریل به حساب می آید. بنابراین با این نسبت او مادر مادربزرگ دختر گالادریل یعنی کلبریان می شود و در نتیجه مادربزرگ مادربزرگ فرزندان کلبریان یعنی الادان، الروهیر و آرون آندومیل به حساب می آید. با این حساب به دلیل اینکه او از طریق آرون به پادشاهان گاندور و کسی که آرون با او ازدواج کرد یعنی آراگورن متصل می شود، او صاحب فرمانروایی الداریون نیز می باشد.


شجره نامه

 
 
 
 
میریل سرینده
 
 
 
فینوه
 
 
 
ایندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فئانور
 
 
 
 
 
 
فیندیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فین‌گولفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ایریمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینارفین
 

منابع