ایلماره

از دانشنامه والیمار

ایلماره(به زبان انگلیسی: Ilmarë) یکی از مایار بود و خادم واردا. او فقط در والاکوئنتا به صورت مختصر به عنوان یکی از سردستگان مایار خوانده شده است.

نام او در کوئنایی به معنی «نور ستاره» است.