اولوه

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
اولوه
فالماری / فالاس
زندگی‌نامه
عناوینپادشاه تله‌ری/آلکوالونده
تاریخ و محل تولدنخست‌زادگان در کوئیوینن
قلمروتله‌ری در آمان
مرگنامیرا
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
همسرناشناس
فرزندانائارون
رنگ موسفید


اولوه (به زبان انگلیسی: Olwë) پادشاه الف‌های تله‌ری در آمان بود که به فالماری نیز معروف بودند. وی برادر کوچکتر الوه پادشاه سیندار می‌باشد. ممکن است وی برادر دومی به نام المو نیز داشته‌است.

تاریخچه

الوه و اولوه هر دو اربابان قوم سوم الف‌ها که بعدها به تله‌ری معروف شد بودند و با کمک یکدیگر مردم خود را از کوئیوینن به سمت غرب هدایت کردند.

با این وجود، الوه مدت زمانی طولانی در بلریاند مفقود شده بود. پس از سالها جستجو، کاسه صبر اولوه لبریز شد و با پافشاری اولموی والار بخش اعظمی از الف‌های تله‌ری را به سمت والینور رهنمون ساخت.

اولوه ارباب جزیره شناور تول اریسیا شد، جاییکه شهرهای متعددی در آن ساخته و به جمعیت آنان افزوده شد. زمانیکه آنان پس از چند قرن بالاخره به الدامار وارد شدند، اولوه پادشاه آلکوالونده گشت. دختر وی ائارون با فینارفین پسر فینوه که بعدها پادشاه قوم نولدور در والینور شد ازدواج نمود. اولوه در کنار ائارون صاحب پسران متعددی شد.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملیان
 
الوه
 
اولوه
 
المو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لوتین
 
ائارون
 
فینارفین
 
پسران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینرود
 
آنگرود
 
آئگنور
 
گالادریل
 
 
سلف:
هیچ کس
ارباب فالماری جانشین:
بلامتصدی