اوسه

از دانشنامه والیمار

اوسه(به زبان انگلیسی: Ossë) مایاری از دریا بود و متعلق به اولمو. او از آب‌های کناره‌های سرزمین میانه و جزیره‌های آن حفاظت می‌کند و به اعماق دریا نمی‌رود. اوئی‌نن همسر اوست و او دوست گیردان کشتی ساز است.

در اوایل زمان، اوسه برای مدت محدودی به سمت ملکور رفت ولی اوئی‌نن او را دوباره بازگرداند و از وفاداران اولمو شد. با این حال طبیعت خشونت طلب و یاغی اوسه همیشه همراه او بود و او از ایجاد طوفان‌های دریایی لذت می‌برد.

پس از اینکه والار نفرین نولدور را عملی کردند، اوسه در محافظت از سواحل بلریاند برای جلوگیری از رفتن کشتی‌های نولدور به آمان به والار کمک کرد. او در طوفان‌هایی که جلوی کشتی‌های نولدور برای رفتن به آمان را می‌گرفت نقش داشت و فقط یک الف با دستور اولمو نجات یافت و او ورونوه بود. در دوران دوم او بود که نومه‌نور را از زیر دریا بیرون آورد.

اوسه دوست سیندار بود. الف‌هایی که در سواحل بلریاند زندگی می‌کردند و او را همچون والار ارج می‌نهادند.

در نسخه‌های قدیمی نوشته‌های تالکین، اوسه خود یکی از والار بود که گاه‌گداری علیه قدرت اولمو برمی‌خواست.