اورومه

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
اورومه
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌هاوالاروما(شاخ)، آراو(صورت سینداری والاروما)، آلدارون(خداوندگار جنگل ها)، تائورون(جنگل نشین، نام او در میان سیندار)،آرومز(اورومه در زیان والارین)،شکارگر والار و سوارکار بزرگ
ورود به آرداسال‌های فانوس‌ها
منصبارباب جنگل‌ها و شكار
مایارتیلیون
منزل‌گاهجنگل‌های جنوب والینور
مشخصات ظاهری
جنسیتمرد
همسروانا
خواهر یا برادرنسا
ظاهرسلاحش نیزه و كمان است و سوار بر ناهار می‌راند
رنگ ردا زره سبز رنگ


اورومه (به زبان انگلیسی: Oromë)، نخجیرگر بزرگ والار. اورومه خداوندی تواناست. اگر چه کم زورتر از تولکاس، خشم او دهشتناک تر است؛ در حالی که تولکاس همیشه خندان است.

اورومه زمین‌های سرزمین میانه را دوست داشت، وآنجا را به اکراه ترک گفت و آخر از همه به والینور آمد؛ و از دیرباز غالباً از کوه‌ها می‌گذشت و به سوی شرق می‌رفت و باسپاهیان خویش به تپه‌ها و دشت‌ها بازمی گشت. او شکارگر دیو‌ها و ددان سهمگین است، و خنیاگی او اسبان و سگان تازی است، هوآن یکی از سگان تازی او بود که آن را به کله‌گورم پسر فئانور بخشید؛ و همهٔ درختان را دوست می‌دارد، و به همین روی او را آلدارون نامیده‌اند، و سیندار او را تائورون گفته‌اند، خداوندگار جنگل‌ها.

Orome.png

ناهار نام اسب اوست، سفید در روشنایی خورشید، و سیم گون در شب، و مردان روهان اعتقاد دارند که اسب های آن ها از نسل اوست. والاروما نام شاخ عظیم اوست که صدایش همچون خورشید سرخ گون بالا می‌رود، یا مثل آذرخش فرودآینده ابرها را می‌شکافد.صدای شاخ سپاهیان او برفراز همهٔ صداها در بیشه‌هایی که یاوانا در والینور پدید آورده بود، طنین انداز می‌شد؛ زیرا اورومه آنجا، مردم و ددان خویش را برای تعقیب موجودات پلید ملکور تعلیم می‌داد. همسر اورومه واناست، و نسا خواهر اوست.

گویند که وقتی اورومه، پیش از آمدن الف‌ها، در دشت‌های آردا به تعقیب موجودات پلید ملکور بود و شاخ خود را به صدا در می‌آورد، ملکور خود در اوتومنو، از تفأل بدخشمی که از راه می‌رسید، به لرزه می‌افتاد؛ چون بی شک او یکی از بزرگان آردا است، یکی از آراتار و در دشمانان کسی نیست که از خشم او نترسد.

و این اورومه بود که اولین بار الف‌ها را پیدا کرد، در نزدیکی دریاچه کوئی‌وینن، وآنان را در زبان خود ایشان الدار نامید، مردم ستارگان؛ و او که در کوچ بزرگ الف‌ها را راهنما بود.