الگو:جعبه اطلاعات پلیدی

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
اطلاعات شخصی
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
آفریده‌شده/تولد{{{آفریده‌شده در/تولد}}}
سال‌های دارای قدرت{{{سال‌های دارای قدرت}}}
نابود شده/مرگ{{{نابود شده/مرگ}}}
سن{{{سن}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
مشخصات ظاهری
نژاد{{{نژاد}}}
جنسیت{{{جنسیت}}}
ظاهر{{{ظاهر}}}
کار-ماموریت{{{کار-ماموریت}}}


طریقه‌ی استفاده

{{جعبه اطلاعات پلیدی
| تصویر=
| نام=
| دیگر نام‌ها=
| آفریده‌شده در/تولد=
| سال‌های دارای قدرت=
| سن=
| نابود شده/مرگ=
| قلمرو=
| جنسیت=
| نژاد=
| ظاهر=
| کار-ماموریت=
|}}