الگو:جعبه اطلاعات والار

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
والار
زندگی‌نامه
دیگر نا‌م‌ها{{{نام‌های دیگر}}}
ورود به آردا{{{رسیدن}}}
منصب{{{منصب}}}
آفرینش‌ها{{{آفرینش}}}
مایار{{{مایار}}}
منزل‌گاه{{{منزل‌گاه}}}
مشخصات ظاهری
جنسیت{{{جنسیت}}}
همسر{{{همسر}}}
خواهر یا برادر{{{برادر یا خواهر}}}
ظاهر{{{ظاهر}}}
رنگ ردا {{{ردا}}}
رنگ مو {{{رنگ مو}}}
رنگ چشم {{{رنگ چشم}}}


طریقه‌ی استفاده

{{جعبه اطلاعات والار
| تصویر=
| نام=
| نام‌های دیگر=
| رسیدن=
| منصب=
| آفرینش=
| مایار=
| منزل‌گاه=
| جنسیت=
| همسر=
| برادر یا خواهر=
| ظاهر=
| ردا=
| رنگ مو=
| رنگ چشم=
|}}