الگو:جعبه اطلاعات هابیت

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
هابیت
اطلاعات شخصی
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
تاریخ تولد{{{تولد}}}
تاریخ مرگ{{{مرگ}}}
والدین{{{والدین}}}
جایگاه{{{جایگاه}}}
مشخصات ظاهری
جنسیت{{{جنسیت}}}
رنگ مو{{{مو}}}

نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات هابیت
| تصویر=
| نام=
| دیگر نام‌ها=
| تولد=
| مرگ=
| والدین=
| جایگاه=
| جنسیت=
| مو=
|}}