الگو:جعبه اطلاعات سیندار

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
سیندا
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
عناوین{{{عناوین}}}
تاریخ و محل تولد{{{تولد}}}
قلمرو{{{قلمرو}}}
مرگ{{{مرگ}}}
سن در هنگام مرگ{{{سن}}}
اطلاعات شخصی
جنسیت{{{جنسیت}}}
رنگ مو{{{مو}}}
رنگ چشم‌ها{{{چشم‌ها}}}
والدین{{{والدین}}}
همسر{{{همسر}}}
فرزندان{{{فرزندان}}}

نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات سیندار
| تصویر=
| نام=
| دیگر نام‌ها=
| عناوین=
| تولد=
| قلمرو=
| مرگ=
| سن=
| جنسیت=
| چشم‌ها=
| مو=
| والدین=
| همسر=
| فرزندان=
|}}