الگو:جعبه اطلاعات دورف‌ها

از دانشنامه والیمار
{{{تصویر}}}
{{{نام}}}
زندگی‌نامه
دیگر نام‌ها{{{دیگر نام‌ها}}}
تولد و مرگ{{{تولد و مرگ}}}
قلمروها{{{قلمروها}}}
والدین{{{والدین}}}
سلسله{{{سلسله}}}
مشخصات ظاهری
رنگ کلاه‌خود{{{کلاه‌خود}}}
جنسیت{{{جنسیت}}}

نحوهٔ استفاده

{{جعبه اطلاعات دورف‌ها
| تصویر=
| نام=
| دیگر نام‌ها=
| تولد و مرگ=
| قلمروها=
| والدین=
| سلسله=
| کلاه‌خود=
| جنسیت=
|}}