الگو:ابهام-دو

از دانشنامه والیمار
این مقاله در مورد {{{1}}} می باشد. برای دیدن {{{2}}} ، {{{3}}} را نگاه کنید.

نحوهٔ استفاده

{{ابهام-دو|1|2|3}}
در 1، توضیحات مقاله را بنویسید. مثلاً "مردی از گاندور"، "نولدوی دوران اول" ، "فصلی در ارباب حلقه‌ها و یا چیزی شبیه به این.

در 2، توضیحات صفحات دیگر که این نام را بر خود دارند بنویسید.

در 3، نام کامل مقاله دیگر را بنویسید.