الورد

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
الورد
نیم-الف
زندگی‌نامه
تاریخ و محل تولد۵۰۰ دوران اول
مرگ۵۰۶ دوران اول، منگروت در سقوط دوریات
سن در هنگام مرگ۶ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدیندیور، نیملوت
حق ارثپدر نیم-الف، مادر الف
رنگ موخاکستری


الرود و الورین (به زبان انگلیسی: Eluréd and Elurín) پسران دیور پسر برن و لوتین و همسر الفی دیور یعنی نیملوت می باشند. الورد و الورین هر دو به اقتباس از نام پدربزرگشان الو تینگول پادشاه دوریات نام گذاری شدند. نام آنها به زبان سینداری به معنای "موی الو" و "بازمانده الو" است. آنها خواهر کوچکتری نیز داشتند که الوینگ نام دارد.

الورد و الورین که کودکی بیش نبودند همراه با پدرشان در منگروت زندگی می کردند. اما در سقوط منگروت که توسط پسران فئانور صورت گرفت توسط خدمتکاران کله‌گورم دستگیر شدند و در جنگل های اطراف آن رها شدند تا بمیرند. مادروس از کرده خود پشیمان شد و در جنگل به دنبال آنان گشت، اما جستجویش فایده ای نداشت.

بر اساس سیلماریلیون آنها هیچگاه پیدا نشدند و احتمالاً در جنگل از بین رفته اند.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ملیان
 
تینگول
 
المو
 
اولوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
برن
 
لوتین
 
 
 
گالادون
 
ائارون
 
فینارفین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گالاتیل
 
 
 
کلبورن
 
گالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دیور
 
نیملوت
 
 
 
 
 
کله‌بریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الورد
 
الورین
 
الوینگ
 
 
 


«الورد». مشارکت‌کنندگانِ دانش‌نامه‌ٔ تخصصی ارباب حلقه‌ها. بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ 7 دسامبر 2009.