الدامار

از دانشنامه والیمار

الدامار (به زبان انگلیسی: Eldamar) سرزمین الف‌ها در آمان بود، منطقه‌ای ساحلی که تا آلکوالونده گسترده شده بود.

ریشه یابی نام

الدامار در زبان کوئنیایی به معنای "منزلگاه الف‌ها" می‌باشد (از الدا = "الف برین" و مار = "منزلگاه").