الدالوته

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
الدالوته
نولدو
زندگی‌نامه
نام کوئنیاییاده‌لوس
تاریخ و محل تولدسالهای درختان
مرگنامیرا
اطلاعات شخصی
جنسیتزن
همسرآنگرود
فرزنداناورودرت
رنگ موتیره

الدالوته (به زبان انگلیسی: Eldalótë) یکی از بانوان نولدور بود که با آنگرود ازدواج نمود. فرزند آنها اورودرت ارباب نارگوتروند بود. بعید به نظر می‌رسد که او با همسر و پسرش در تبعید همراه شده باشد. از وی در هیچ یک از داستان‌های بلریاند یاد نشده‌ است.

وجه تسمیه

الدالوته در زبان کوئنیایی به معنای «گل الفی برین» می‌باشد (از Elda به معنای «الف برین» و lótë به معنای «گل») . حالت سینداری نام او Edhellos می‌باشد.

شجره نامه

 
 
 
 
 
 
فینارفین
 
 
 
ائارون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینرود
 
آنگرود
 
الدالوته
 
آئگنور
 
گالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورودرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل-گالاد
 
فیندویلاس
 
 
 
 


منابع