ازه‌لوهار

از دانشنامه والیمار

ازه لوهار تپه ای سبز و مرتفع در والینور بود، در غرب والیمار و در آن سوی ماهاناکسار که بر روی آن دو درخت والینور، تلپریون و لائوره لین رشد کرده بودند. تپه ای مرتفع و زیبا، که حتی از دوردست های والینور نیز دیده می شد. بر فراز آن، چاه های واردا هم قرار داشت که او در آنجا شبنم و باران حاصل از شکوفه های دو درخت را به شکل چشمه هایی که نورافشانی می کردند، نگه داری می کرد. آنجا در نظر الف ها مقدس شمرده می شد و تا زمانی که مورگوت و اونگولیانت برای از بین بردن دو درخت به آنجا نرفته بودند، هیچ موجودی به جز والار بر روی ازه لوهار پا نگذاشته بودند.


منابع


جستارهای وابسته