ارو

از دانشنامه والیمار

ارو (به زبان انگلیسی: Eru) (آنکه او یکتاست)، خالق یگانه در داستان‌‌های تالکین است. در آردا او را ایلوواتار (به زبان انگلیسی: Ilúvatar) (پدر همه) می‌نامیدند. و او نخست آینور (قدیسان) را آفرید، که روح‌های جهان و ثمره‌ی اندیشه‌ی وی بودند و به آنها نغمه سرایی را آموخت و از همسرایی آن‌ها جهان آردا بوجود آمد.

آفرینش‌ها

الف‌ها و انسان‌ها توسط خود ارو، بدون واسطه و دخالت آینور خلق شدند و وی آن‌ها را فرزندان خود می‌نامد. ارو دورف‌ها را به عنوان فرزندخوانده‌ها‌ی خویش نامید از آن رو که آن‌ها توسط آئوله خلق شده بودند و ایلوواتار به آن‌ها دانایی و عقل و اختیار اعطا کرد چون آئوله این قدرت را نداشت. گیاهان و حیوانات همانند نوعی مدل برداری بودند توسط والار.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.