ائون‌وه

از دانشنامه والیمار

ائون‌وه(به زبان انگلیسی: Eönwë) پرچم‌دار و چاووش مانوه بود، سردستهٔ مایار در آردا همراه با ایلماره. او را «بزرگترین جنگاور آردا» می‌خواندند به این معنی که او در جنگ با سلاح بهترین بود و نه لزوما قوی‌ترین.

وقتی که ائارندیل به سواحل آمان رسید ائون‌وه بود که به بدرقهٔ او رفت. وقتی مانوه تصمیم گرفت درخواست ائارندیل را قبول کند، این ائون‌وه بود که فرماندهی سپاه را در جنگ خشم برعهده داشت و وانیار را رهبری می‌کرد.

وقتی مورگوت شکست خورد ائون‌وه دو سیلماریل باقی‌مانده را از تاج او درآورد و آن‌ها را در جایی امن تحت مراقبت قرار داد ولی دو پسر باقیماندهٔ فئانور سیلماریل‌ها را دزدیدند و فرار کردند ولی ائون‌وه اجازهٔ کشتن آن‌ها را نداد.

دیگر نسخه‌های داستان

در نوشته‌های اولیه تالکین ائون‌وه به نام «فیونوه» خوانده شده بود و پسر مانوه معرفی شده بود ولی عقیدهٔ فرزندان والار در سیلماریلیون منتشر نشد و ائون‌وه پرچم‌دار مانوه خوانده شد.