ائارون

از دانشنامه والیمار
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
ائارون
فالماری / فالاس
زندگی‌نامه
عناویندوشیزه آلکوالونده
تاریخ و محل تولد؟ سالهای درختان ، سرزمین میانه ، آلکوالونده ، تال-ایریسیا
قلمروآلکوالونده
مرگنامیرا
اطلاعات شخصی
جنسیتزن
والدیناولوه و ؟
همسرفینارفین
فرزندانفینرود ، آنگرود ، آئگنور و گالادریل
رنگ مونقره ای


خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد

ائارون (به زبان انگلیسی: Eärwen ) دختر اولوه پادشاه فالماری و تلری در سرزمین آمان است. او را "دوشیزه قومانند آلکوالونده" نیز می نامند. حدود سال ۱۲۰۰ از سالهای درختان او با فینارفین که یک نولدور از خاندان فینوه بود ازدواج کرد. آنها صاحب چهار فرزند شدند به نام های : فینرود ، آنگرود ، آئگنور و گالادریل. او با آنایره همسر فین‌گولفین که برادر شوهرش بود دوست بود.

او پس از جنگ نولدوها در آمان ماند و به احتمال زیاد هنوز هم همراه با فینارفین زنده است.

نام او در زبان کوئنیایی به معنای "دوشیزه دریا" می باشد.


شجره نامه

 
 
 
 
 
 
فینارفین
 
 
 
ائارون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فینرود
 
آنگرود
 
الدالوته
 
آئگنور
 
گالادریل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورودرت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گیل-گالاد
 
فیندویلاس
 
 
 
 

منابع