ائارنیل دوم

از دانشنامه والیمار
ائارنیل
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۱۸۸۳ د.س
سلطنت۹۸ سال
مرگ۲۰۴۳ د.س
سن۱۶۰ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینسیریوندیل
فرزندانائارنور

سی و دومین پادشاه گاندور. ائارنیل دوم در سال ۱۸۸۳ دوران سوم بدنیا آمد. او فرزند پادشاه گاندور نبود ولی یکی از اعضای خاندان سلطنتی به شمار می‌رفت. پدر او سیریوندل بود که پدربزرگش، آرکیریاس، برادر شاه نارماکیل دوم بود.

ائارنیل دلاور و خردمند بود. او فرماندهٔ سپاه جنوبی گاندور و مقرش در پلارگیر واقع در آندوین بود.

در سال ۱۹۴۴ گاندور از دو جناح مورد حمله قرار گرفت؛ از شرق توسط [ارابه‌سواران] و متحدانشان، مردمان خاند و هارادریم‌ها. ائارنیل متوجه شد که هارادریم‌ها قصد دارند از جنوب به ایتیلن حمله کنند. او نیروهایش را در ۴۰ مایلی شمال پوروس، مرز جنوبی ایتیلن، قرار داد. او به مهاجمان اجازه داد تا از رودخانه عبور کنند و سپس به آن‌ها حمله کرد و آن‌ها را شکست داد.

ائارنیل پس از پیروزی، سپاه جنوبی را به شمال ایتیلن راهنمایی کرد جایی که صف سپاه شمالی در حوالی دروازهٔ سیاه موردور توسط ارابه سواران و حملهٔ سهمگین آن‌ها شکسته بود و شاه اوندوهر و هر دو پسرش نیز کشته شده بودند. ائارنیل همهٔ بازماندگان را جمع کرد و در شب ۱۳ جولای به اردوگاه ارابه سواران شبیخون زد.

ارابه‌سواران از این حملهٔ ناگهانی متعجب شدند زیرا فکر می‌کردند همهٔ ارتش گاندور را شکست داده‌اند و در حال جشن و سرور برای پیروزی خود بودند. نیروهای ائارنیل ارابه‌های آنان را به آتش کشیدند و آن‌ها را در نبرد اردوگاه شکست دادند. بسیاری از آن‌ها هنگامی که در حال فرار از نبرد بودند به سمت باتلاق‌های مرگ کشیده شدند و در آن‌جا به دام باتلاق‌ها افتادند.

پس از جنگ، گاندور بدون شاه شده بود. آروه‌دوی، پسر شاه آرفانت از آرت‌اداین در پادشاهی شمالی سعی در بدست آوردن تاج گاندور داشت و بهانه‌اش این بود که همسرش، فیریل، تنها فرزند بازماندهٔ شاه اوندوهر است و خودش نیز از نوادگان الندیل، اولین پادشاه بزرگ گاندور و آرنور، از سمت ایسیلدور است. شورای گاندور به ریاست پلندور، کارگزار گاندور، این ادعا را رد کرد چرا که در گاندور سلطنت از سمت دختر منتقل نمی‌شود و همچنین سلطنت گاندور از نوادگان آناریون، فرزند اول الندیل، منشعب شده نه از نسل ایسیلدور .

در سال ۱۹۴۵ ائارنیل ادعای پادشاهی کرد و از طرف شورا نیز مورد پذیرش قرار گرفت. ائارنیل از خاندان سلطنتی و قهرمان گاندور بود و جمله وفاداری دونداین گاندور را کسب کرده بود. ائارنیل پس از اینکه پادشاه شد به آروه‌دوی قول کمک به دونداین شمال در هنگامهٔ نیاز داد.

پلندور تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۸ در سمت کارگزاری گاندور باقی‌ماند. پس از پلندور پسرش وروندیل و پس از او نیز ماردیل در سال ۲۰۲۹ به کارگزاری گاندور منصوب شد.

در سال ۱۹۷۳، ائارنیل از طرف آروه‌دوی، که پادشاه آرت‌اداین شده بود درخواست کمکی دریافت کرد. آرت‌اداین در آن زمان توسط پادشاه جاوپیشهٔ آنگمار مورد تهدید قرار گرفته بود. ائارنیل ناوگانی را به سرکردگی پسرش، ائارنور، به کمک آرت‌اداین فرستاد ولی آن‌ها تا سال ۱۹۷۵ به آنجا نرسیدند و تا آن زمان نیز آروه‌دوی کشته شده بود و فورنوست توسط ویچ‌کینگ تصرف شده بود. ائارنور به نیرو‌های الفی و دونداین شمال پیوست و آن‌ها با کمک هم ویچ‌کینگ را در نبرد فورنوست شکست دادند.

ویچ‌کینگ ارباب نزگول‌ بود و بدون اینکه مردمان گاندور متوجه شوند در سال ۱۹۸۰ به موردور بازگشت و دیگر نزگول را گرد هم‌آورد. در سال ۲۰۰۰ نزگول به میناس‌ایتیل قلعهٔ نظامی گاندور در مرز موردور حمله کردند و آنجا را در سال ۲۰۰۲ تسخیر کرده و ارباب نزگول آن‌جا را به مقر خود تبدیل کرد. آن قلعه را پس از آن میناس‌مورگول خواندند.

ائارنیل دوم در سال ۲۰۴۳ از دنیا رفت. پس از او پسرش ائارنور جانشین وی شد. ائارنور آخرین پادشاه گاندور تا پیش از زمان آراگورن، شاه اله‌سار بود.

وجه‌تسمیه

«ائارنیل» مختصر شدهٔ «ائارندیل» است و به معنی «عاشق دریا». ائارنیل دوم، دومین پادشاه گاندور با این نام بود.

منابع

این مقاله ترجمهٔ مقاله مربوطه در یکی از وب‌گاه‌های‌ زیر است.


سلف:
اوندوهر
سی‌ و دومین پادشاه گاندور
از ۱۹۴۵ تا ۲۰۴۳ د.س
جانشین:
ائارنور