ائارنیل اول

از دانشنامه والیمار
ائارنیل
گاندوریان
زندگی‌نامه
زادروز۷۳۶ د.س.
سلطنت۲۰ سال
مرگ۹۳۳ د.س.
سن۱۹۷ سال
اطلاعات شخصی
جنسیتمرد
والدینتارکیریان
فرزندانکیریاندیل

سیزدهمین پادشاه گاندور. ائارنیل اول (به زبان انگلیسی: Eärnil I) در سال ۷۳۶ دوران سوم بدنیا آمد. او پسر تارکیریان ،دومین پسر پادشاه سیریوندیل، بود. پسر بزرگتر و جانشین سیریوندیل، تارانون فالاستور، فرزندی نداشت پس وقتی که در سال ۹۱۳ مرد، برادرزاده‌اش ائارنیل جانشین او شد.

ائارنیل اول، دومین پادشاه از چهار پادشاهی بود که قوای ناوگان دریایی گاندور را افزایش بخشید. او ناوگان قدرتمندی ساخت و بندرگاه پلارگیر را نوسازی کرد. در سال ۹۳۳، ائارنیل نیروی عظیمی را هم از راه خشکی و هم از راه دریا برای نابود کردن بندرهای اومبار در سواحل هاراد، فرماندهی کرد. بسیاری از ساکنین هاراد از نسل نومه‌نوری‌های سیاه بودند که توسط سائورون فریفته شده بودند. آنها از مردم گاندور متنفر بودند زیرا گاندوریان نوادگان یاوران‌ ِالف و از مومنان نومه‌نور بودند.

لشگر گاندور، اومبار را تصرف کرد ولی جان‌های زیادی در آن جنگ گرفته شد. ائارنیل، اومبار را تقویت کرد و از آن پس اومبار بندری مهم از گاندور محسوب می‌شد.

سه سال بعد در سال ۹۳۶ ائارنیل اول به همراه تعداد زیادی از همراهان و کارکنان کشتی در یک طوفان بزرگ در سواحل اومبار غرق شدند و همگی مردند. بعد از او پسرش کیریاندیل بر تخت پادشاهی نشست.


"ائارنیل" به معنای "عاشق دریا" می‌باشد.

سلف:
تارانون فالاستور
سیزدهمین پادشاه گاندور
از ۹۱۳ تا ۹۳۶ دوران سوم
جانشین:
کیریاندیل